loading

Show info

STOM VIETNAM CO., LTD
+84 983 151 225

Published September 19, 2018

.DOCX Source import

Trang chủ / Sedan / Hướng dẫn sửa chữa và thông số kỹ thuật / 31 Cầu xe trước, hệ thống treo trước / 31 11 Bệ đỡ cầu xe trước /

00 .. Nâng xe bằng cách sử dụng cầu nâng xe

https://www.newtis.info/tisv2/obj/1JLmJMz Cảnh báo!

Nguy hiểm đến tính mạng!

Đọc và làm theo hướng dẫn vận hành cầu nâng xe.

Không được vượt quá khả năng chịu tải và mức phân bố tải trọng của cầu nâng xe.

Có thể cần phải bù trừ trọng lượng do tình trạng chất tải của xe.

Điều này cũng áp dụng trong trường hợp tháo gỡ số lượng đáng kể các bộ phận hoặc hoán cải xe.

Lưu ý:

Cầu nâng xe phải tuân thủ các quy định phòng ngừa tai nạn theo luật định hoặc theo từng quốc gia và phải được bảo dưỡng theo quy định.

https://www.newtis.info/tisv2/obj/1RjtPvO Quan trọng!

Nguy cơ hư hỏng!

Trước khi lái xe lên cầu nâng, hãy đảm bảo có đủ khoảng sáng gầm xe giữa cầu nâng và xe.

Xe chỉ có thể được nâng lên bằng cầu nâng xe ở bốn điểm kích lên.

https://www.newtis.info/tisv2/obj/1Ly5z2h Công tác sơ bộ cần thiết:

  • Nếu cần, hãy tháo các điểm kích lên ra khỏi gói thiết bị (với các xe mới) và lắp từ bên dưới vào các lỗ hở ở khu vực ngưỡng cửa trước và sau
https://www.newtis.info/tisv2/obj/Gsn2Fws6 Quan trọng!

Cả bốn điểm kích lên phải sẵn sàng (1)!

Không bao giờ được nâng xe mà không có các điểm kích lên (1)!

https://www.newtis.info/tisv2/obj/9v2KSrv Quan trọng!

Nguy cơ hư hỏng!

Căn chỉnh các tấm đỡ (2) của cần sàn nâng với các điểm kích lên (1) sao cho không có bộ phận liền kề nào bị chạm vào và do đó bị hư hỏng.

Ở xe động cơ hybrid, có nguy cơ gây hư hỏng cho bộ phận điện áp cao phía sau ván khuôn gầm xe!

https://www.newtis.info/tisv2/obj/GsYqfIEw Quan trọng!

Nguy cơ hư hỏng!

Căn chỉnh khối cao su (2) với các điểm kích lên (1) sao cho không có bộ phận liền kề nào bị chạm vào và do đó bị hư hỏng.

Không bao giờ được nâng xe mà không có khối cao su (hoặc khối xốp cứng)!

Có nguy cơ gây hư hỏng lớn cho gầm xe!

Ở xe động cơ hybrid, có nguy cơ gây hư hỏng cho bộ phận điện áp cao phía sau ván khuôn gầm xe!

admin