loading

Show info

STOM VIETNAM CO., LTD
+84 983 151 225

Decal

Decal K.thước: 750x110mm Phần trên: đề can in cán mờ, dán lên foamex 3mmmm. Phần dưới:...

Details

Decal

K.thước: 750x110mm

Phần trên: đề can in cán mờ, dán lên foamex 3mmmm.

Phần dưới: đề can in cán mờ, dán trực tiếp lên thân máy.

Khách hàng: Daikin Việt Nam