loading

Show info

STOM VIETNAM CO., LTD
+84 974 748 125

In catalog

Catalog K.thước: A4 (21 x 29.7cm) Số trang: 84 (cả bìa) Giấy bìa: Couche 300gsm, cán...

Details

Catalog

K.thước: A4 (21 x 29.7cm)

Số trang: 84 (cả bìa)

Giấy bìa: Couche 300gsm, cán bóng

Giấy ruột: Couche 200gsm

Màu: 4/4

Phay keo gáy

Khách hàng: Daikin Việt Nam