loading

Show info

STOM VIETNAM CO., LTD
+84 974 748 125

Tờ gấp

Tờ gấp K.thước: A4 Giấy: C250gsm Hoàn thiện: Phủ UV gốc nước Khách hàng: Elleven Lingerie...

Details

Tờ gấp

K.thước: A4

Giấy: C250gsm

Hoàn thiện: Phủ UV gốc nước

Khách hàng: Elleven Lingerie International Sdn Bhd, Malaysia